Du kan inte längre registrera dig till det här webinaret

Om webbvisningen

För att uppfylla kraven i §6 i ELSÄK-FS 2022:3 om att det ska finnas dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av alla elanläggningar som inte är för enskilt ändamål så har vi nu en mall för att underlätta detta.
Du som själv är anläggningsägare kan själv använda mallen för att dokumentera dessa rutiner och få förslag på innehåll i checklistor som används när själva kontrollerna ska utföras, och du som är elentreprenör/konsult kan ju använda den när dina kunder som är anläggningsägare behöver din expertishjälp med detta.

Anders Axelsson visar dig hur du kommer igång och uppfyller föreskriftskravet. 
Presentation av
Anders Axelsson

Längd
30 min

Dela detta webinar